Pravna obvestila

Ta pravna obvestila veljajo za uporabo tega spletnega mesta, ne glede na to, ali ste kliknili povezave "Pravna obvestila" ali ne. Ker ste nanje zdaj opozorjeni, velja, da ste z njimi seznanjeni.

Pogoji uporabe

Naši standardni pogoji za popravilo in zamenjavo stekel na vozilih so navedeni tukaj:

 1. Popravila in menjavo avtomobilskih stekel izvršujemo v skladu z določili Pogodbe o izvajanju storitev.
 2. Pogodba se sklene z voznikom ali lastnikom vozila. Naročnik storitve soglaša z zneskom, navedenim na obvestilu o izvršeni storitvi (v primeru izstavljenega računa za gotovinsko plačilo ali DDV, ko gre za naročnike, ki so registrirani za DDV).
 3. Če imate kasko zavarovanje, boste morda morali plačati prvi del zahtevka sami (“odbitna franšiza” zneska za kritje škode). Točen znesek odbitne franšize določa zavarovalna polica. Če odbitne franšize še niste poravnali, jo morate plačati, ko je popravilo ali zamenjava stekla na vozilu opravljena, razen če ni dogovorjeno, da vam račun izstavimo posebej.
 4. Z vašim soglasjem, soglasjem zavarovalnice ali skrbnika računa pošljemo račun namesto vas zavarovalnici ali skrbniku računa, za kar nas s tem tudi pooblastite. Če zavarovalnica ali skrbnik računa iz kakršnega koli vzroka (tudi če smo vam, denimo, v imenu zavarovalnice povedali, da bo zahtevek krila zavarovalnica) račun zavrne, ste ga dolžni poravnati sami.
 5. Brez pogodbeno urejenega brezgotovinskega plačevanja je treba storitev plačati vnaprej, razen če ni dogovorjeno drugače.
 6. Če ste zavezanec za DDV vi sami ali družba, ki je lastnica vozila, se DDV poravna, ko je storitev opravljena, razen v primeru, če soglašamo z izstavitvijo ločenega računa.
 7. Zadovoljstvo naročnikov naših storitev je vedno na prvem mestu. Če menite, da si kakor koli zaslužimo grajo, nam sporočite svoje pritožbe po telefonu na številko 080 50 71 ali pisno na naslov Avtosteklo, d. o. o., Čeplje 50, 3305 Vransko.
 8. S sprejetjem teh pogojev potrjujete, da je bilo vaše vozilo pregledano, preden je Carglass® začel izvajati popravilo, in da je škoda, označena na shemi, pravilno opisana.

Intelektualna lastnina

Blagovne znamke in logotipi BELRON® , CARGLASS® in GLASS Medic® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke v lasti družbe Belron Hungary Kft., podružnica Zug, ekskluzivni uporabnik licence za Slovenijo pa je Avtosteklo d.o.o..

Blagovna znamka in logotip GLASS MEDIC® sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Belron Hungary Kft., podružnica Zug, imetnik licence je Belron Technical Limited v Združenem Kraljestvu, podlicenco za Slovenijo pa ima Avtosteklo d.o.o.. Opomba: Glass Medic ni franšiza.

Vse pravice iz intelektualne lastnine v zvezi z vsebino tega spletnega mesta, vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami, a brez omejitev nanje, so pridržane in so na voljo samo v obsegu, nujnem za dostop uporabnikov ali bodočih uporabnikov storitve Carglass®, ki omogoča uporabo tega spletnega mesta, zato razmnoževanje vsebin ali uporaba blagovnih znamk ali druge intelektualne lastnine ni dovoljena brez poprejšnjega pisnega soglasja lastnika. Brez poprejšnjega pisnega soglasja prav tako ni dovoljena objava povezav na to spletno mesto.

Snemanje klicev

Vaš pogovor se sme snemati zaradi zagotovitve dokaza o sklenjenem poslu. Skladno z zakonom bo posnetek shranjen 6 mesecev.

Veljavna zakonodaja

Ta pravna obvestila imajo za podlago zakonodajo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov se uporablja zakonodajo Republike Slovenije.

Rezervirajte si termin

Najbolj preprosto je, da rezervirate termin preko interneta kar zdaj.

Rezervirajte termin prek interneta zdaj


Pokličite nas ali nam pišite

Pokličite nas brezplačno na 080 50 71

Pošljete nam lahko tudi e-sporočilo

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube