Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: 20 let Carglass® Slovenija

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: 20 let Carglass® Slovenija

Organizator

Organizator nagradne igre »20 let Carglass® Slovenija« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je AVTOSTEKLO d.o.o., Čeplje 50, Čeplje, 3305 Vransko (v nadaljevanju »organizator«).

Trajanje nagradnega natečaja

Prijave trajajo od 9. 11. 2022 od 00:00 do 31. 12 . 2022 do 23:59.

Pogoji za sodelovanje

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe starejše od 18 let. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@carglass.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov v roku 48 ur od odjave.

V nagradne igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradnega natečaja izključeni s strani organizatorja.

Potek nagradne igre

Nagradni natečaj poteka na socialnih omrežjih Facebook, Instagram in LinekdIn.

V nagradnem natečaju sodelujejo uporabniki tako, da javno objavijo video, v katerem zapojejo jingel »Carglass® popravi, Carglass® zamenja«, pri tem pa v objavi označijo profil Carglass® Slovenija in uporabijo ključnik #Carglass20let.

V nagradni igri lahko sodelujejo samo avtorski videi. Uporaba materialov drugih uporabnikov ali drugih neavtorskih video materialov ni dovoljena.

Izbor in objava nagrajencev

Med vsemi sodelujočimi bomo z naključnim žrebom izžrebali 23 zmagovalcev.

Žrebanje bo potekalo na petek 6. 1. 2023 na sedežu organizatorja.

Komisijo, ki bo pristojna ob žrebu nagrajencev, bodo sestavljali trije predstavniki organizatorja: Uroš Knez, Anja Brence in Simon Najglič

 • 1 x zavarovanje po lastni izbiri v višini 300 eur*
 • 1 x zavarovanje po lastni izbiri v višini 200 eur*
 • 1 x zavarovanje po lastni izbiri v višini 100 eur*
 • 20 x brisalci Bosch Aero Twin

* Izžrebanec prejme bon za sklenitev zavarovanja. Bon ni plačilno sredstvo. Izžrebanec mora predložiti račun za zavarovalno polico in na podlagi česar prejme nakazilo na osebni transakcijski račun.
Izžrebanec mora zavarovanje skleniti do 31.12.2023. Zavarovanje lahko sklene pri zavarovalnicah: Triglav, Sava, Generali, Grawe, Allianz, Croatia.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

Organizator nagradne igre bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad

Organizator bo nagrajence razglasil na ponedeljek, 23. 1. 2023. Vsi nagrajenci bodo o zmagi obveščeni z javno objavo zmagovalcev prek profilov organizatorja:

Zmagovalci so dolžni do 20. 2. 2023 organizatorju sporočiti podatke za prevzem nagrade. Nagrajenci, ki tega ne bodo storili pravočasno, niso upravičeni do nagarde.

Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagradne igre. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko spletne strani https://www.carglass.si in, če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča.

Izključitev iz nagradnega natečaja

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije.

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje prek društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem prek profesionalne službe z nagradnimi igrami.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja zmagovalcev v skladu s temi pogoji;
 • objave zmagovalcev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • plačilo akontacije dohodnine.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@carglass.si

Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

Objava in spreminjanje pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na strani https://www.carglass.si organizator pa si pridržuje pravico, da jih lahko kadarkoli spremeni.

Ljubljana, 10. 11 . 2022

AVTOSTEKLO d.o.o.
Čeplje 50
3305 Vransko

 

Zmagovalci nagradne igre

 

 • 1 x zavarovanje po lastni izbiri v višini 300 eur prejme:

https://www.facebook.com/darja.zdovc/

 • 1 x zavarovanje po lastni izbiri v višini 200 eur prejme:

https://www.facebook.com/skorjpon/

 • 1 x zavarovanje po lastni izbiri v višini 100 eur prejme:

https://www.facebook.com/matjaz.ivec/

 • 1x brisalec Bosch Aero Twin prejmejo:
 1. https://www.facebook.com/tatjana.medved.7/
 2. https://www.facebook.com/mojca.gobec.58/
 3. https://www.facebook.com/Boris.Mesaricc/
 4. https://www.facebook.com/100009980775378/
 5. https://www.facebook.com/dusan.gornik/
 6. https://www.facebook.com/mojca.gobec.58/
 7. https://www.facebook.com/100007348485108/
 8. https://www.facebook.com/melita.zalokar.
 9. https://www.facebook.com/zorica.sevsek
 10. https://www.facebook.com/janko.pavlic.9
 11. https://www.facebook.com/profile.php?id=100075781415369

 

 

 

Datum zadnje posodobitve: 23. 1. 2022

Ne odlašajte s popravilom!