Kateri so najpogostejši vzroki poškodb vetrobranskega stekla?

Kateri so najpogostejši vzroki poškodb vetrobranskega stekla?

Ko dajemo nasvete v izogib poškodbam vetrobranskega stekla, vedno najprej in najbolj poudarimo upoštevanje ustrezne varnostne razdalje. Zakaj?

Kamenčki, ki ponavadi priletijo izpod koles avtomobilov, so daleč najpogostejši povzročitelj poškodb vetrobranskih stekel. Takšnih primerov med poškodbami vetrobranskih stekel beležimo namreč kar v 70 odstotkih. Kamenčkom se seveda, še posebej če smo veliko na cesti, v popolnosti ne moremo izogniti, lahko pa s prilagojeno vožnjo občutno zmanjšamo možnosti za nastanek posledične poškodbe.

Sledijo pojavi, kot so toča in nevihte. Vremenski pojavi so skupaj odgovorni za približno 8 odstotkov poškodb. Sledi vandalizem, posledične poškodb rešujemo v približno 4 odstotkih vseh primerov. V treh odstotkih so krive luknje na cesti in pa posledice nesreč z drugimi vozili, odstotek nesreče z divjadjo, dva odstotka pa lahko pripišemo dotrajanemu materialu. Preostane še 8 odstotkov primerov različnih netipičnih dogodkov.

  • Kamenje – 70%
  • Vreme – 8%
  • Vandalizem – 4%
  • Luknje v cesti – 3%
  • Nesreča z drugim vozilom – 3%
  • Nesreča z divjadjo – 1%
  • Dotrajan material – 2%
  • Drugo – 8%

Ne odlašajte s popravilom!